חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

אודות החידון

אודות החידוןהמרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים, בשיתוף הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחמ"ד,
שמח להודיע כי לאור הצלחתו של חידון מורשת השואה בשנים תשע"ג, תשע"ה יתקיים גם השנה, שנת תשע"ז חידון בנושא "ערבים זה לזה", יהודים לעזרת יהודים בשואה.
החידון יעסוק בסיפור הערבות ההדדית של יהודים בימי השואה.
מטרת החידון היא להתחבר לפרק היסטורי זה ולהעצים את התלמידים באמצעות לימוד חוויתי ומעשיר.

ערך העזרה ההדדית הינו יסוד מוסד בעם היהודי משחר הופעתו על במת ההיסטוריה. שרשרת החסד מתחילה מאברהם אבינו, עמוד החסד, עליו מעיד הבורא: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".
דומה כי בימי השואה הנוראה הגיעו מעשי החסד והנתינה, הערבות וההיחלצות לעזרת הזולת לשיאים חסרי תקדים, הן במעשיהם של יחידים והן של ארגונים וגופים ציבוריים.
לאור זאת, בחרנו לעסוק בחידון השואה תשע"ז בנושא הערבות ההדדית היהודית בימי עברה וזעם, לפגוש את עוצמת רוח האדם ויחד אתה את אופני הופעתה של ערבות זו בקרב בני העם היהודי כפי שנחשפו בכל יפעתם בשנות השואה הנוראה.

מטרות החידון • הרישום לחידון העשרת הידע של בני הנוער בתהליך השחרור השיקום והתחיה של הניצולים.
 • חיזוק הקשר והאמפטיה לניצולי השואה והערכת תעצומות נפשם.
 • חיזוק הזהות היהודית של התלמידים.
 • חיזוק מורשת השואה והעברתה מדור לדור.


בחידון שלושה שלבים:שלב א'

חידון מקוון א' בבית-הספר.

שלב ב'

חידון מקוון ב' בבית-הספר.

שלב ג'

שלב פומבי ארצי.

תקנון מקוצר להורדה


הרישום לחידון • הרשמת בית הספר: כל בית ספר המעוניין כי תלמידים מטעמו ישתתפו בחידון יודיע על כך - להנהלת החידון על ידי הרשמה באתר החידון במקום המיועד להרשמת בתי הספר. על בית הספר להודיע מיהו איש הקשר (רכז החידון בביה"ס) מטעמו אשר עימו תעמוד הנהלת החידון בקשר בשלבים השונים. מומלץ כי רכז החידון יהיה המורה להסטוריה.

 • הרשמת תלמידים: כל תלמיד המעוניין להשתתף בחידון נדרש להירשם באופן אישי באתר החידון במקום המיועד לכך.
  אישור ההרשמה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותו הזין התלמיד בטופס ההרשמה באופן מקוון.
  (אם לא התקבל אישור כי ההרשמה נקלטה במערכת, יש לנסות שנית או לפנות למוקד הטלפוני לסיוע). ההרשמה הינה באמצעות האתר בלבד.

 • באם תתבצע הרשמה של תלמיד לחידון ובית הספר בו הוא לומד לא נרשם מראש תודיע הנהלת החידון על כך לבית הספר. העמדת איש קשר לחידון מטעם בית הספר הינה תנאי להשתתפות תלמידים בחידון.

 • תקנון החידון • לצפייה בתקנון לחצו כאן