ספרי החידון נשלחו לבתי הספר. אנא היו בקשר עם רכז החידון לקבלת הספר.