ספרי החידון נשלחו

ספרי החידון נשלחו לנרשמים. אתם מוזמנים ללמוד במרץ ולהמשיך את המורשת. בהצלחה!!