חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

רשימת הנושאים לחידון


סיפור הערבות ההדדית של היהודים בימי השואה

 • פרק 1 :בלב אחד: ישראל ערבים זה לזה
 • פרק 2 :בלב חצוי: פעילות סעד והצלה בקרב יהודי גרמניה
 • פרק 3 :אי בלב הסערה: וילנה – תחנת הצלה
 • פרק 4 :בלב החומות: א. עזרה הדדית בגטאות ב. המצילים הקטנים
 • פרק 5 :לב עלומים: תנועות הנוער באירופה בעזרה ובסעד
 • פרק 6 :תהומות הלב: עזרה ותמיכה במחנות הריכוז
 • פרק 7 :אמיצי הלב: מחנות משפחה ביער
 • פרק 8 :מלב אל לב: סיוע לפליטים
 • פרק 9 :חותם הלב: ניסיונות הצלה בעזרת דרכונים וקונסולים
 • פרק 10 :פתחי הלב: ארגוני הצלה תחת הכיבוש הנאצי
 • פרק 11 :חובת הלב – הצלת ילדים: א. "קינדרטרנספורט" ב. בתי ילדים ג. עליית הנוער
 • פרק 12 :ליבי במזרח: קהילות ארצות המזרח לעזרת אחיהם
 • פרק 13 :בעקבות הלב: היהודים בארץ ובעולם לעזרת אחיהם באירופה
 • פרק 14 :שבורי לב: השבת ילדים יהודים לחיק עמם