החומר לחידון

שלב א'


פרק המבוא + חמשת הפרקים הראשונים
להורדה לחצו כאן

שלב ב'


פרק המבוא + תשעת הפרקים הראשונים
להורדה לחצו כאן

שאלות לדוגמא לשלב א׳ של החידון:
להורדה לחצו כאן