חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

שלב ב' – השלב המתקדם


החומר לשלב ב' של החידון כולל:
פרקים 1-10 (לא כולל פרקים 2,3)

סה"כ לשלב ב': 8 פרקים
מחוברת הלימוד שחולקה לתלמידים

להורדת החומר לשלב ב לחצו כאן

שאלות לדוגמא לשלב ב׳ של החידון:
להורדה לחצו כאן