חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

שלב הגמר - החידון הארצי הפומבי