ברכות12 בנים ו-12 בנות העפילו לשלב הגמר לאחר שהשתתפו בשלב השני המתוקשב של החידון.
הוכרזו שמות העולים לשלב הגמר של החידון:
רשימת העולים לשלב הגמר:
דביר בס
משה זיו
שיר חדש חוטר
אריאל כהן
משגב יוסף כוסף
ברוך ליפשיץ
עמנואל מנקין
אלקנה פרידמן
אביעד קורנגוט
אריאל רבינוביץ
ישי רוזנצווייג
עמית רייף-תגרי


רשימת העולות לשלב הגמר:
רבקה אהרנשטם
מיטב ברק
מוריה הרשקוביץ
תהילה טיקטינסקי
רעות מלניק
שיר מני
הדס מרקוביץ
רעות הודיה סאידל
נעמה פורת
יערה פלדמן
רוני פרוינד
מיכל קורץ