ברכות

שמות הזוכים בחידון הבנים:

מקום ראשון

אלעד בר אשר ישיבה תיכונית חיספין

מקום שני

אביחי יורב, ישיבת הזורעים

מקום שלישי

ברוך ליפשיץ, ישיבת כפר גנים פתח תקווה


שמות הזוכים בחידון הבנות:

מקום ראשון

שחר גוטמן מאולפנת צביה לוד

מקום שני

חיה מושקא סלונים, מבית חנה חב''ד ירושלים

מקום שלישי

פנינה ברוך, אולפנת בקעת הירדן