חידון מורשת השואה
ערבים זה לזה - היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה
זוכי חידון מורשת השואה