• הרשמה

  מועד א' עד א' בשבט תשע"ט 7.1.19
  מועד ב' עד כב' שבט 28.1.19

 • שלב א'

  מועד א' ג' שבט 9.1.19
  מועד ב' כג' שבט 29.1.19

 • שלב ב'

  חידון מקוון בבתי הספר
  יום רביעי, ט"ו באדר א' 20.2.19

 • שלב הכנה

  יום הכנה לחידון הארצי בירושלים
  יום רביעי ה' בניסן 10.4.19

 • שלב הגמר

  החידון הארצי הפומבי ביום השואה
  יום חמישי כ"ז ניסן 2.5.19

לוח מודעות